Máy Định Hình EPS

Mô tả

Máy được thiết kế để sản xuất các loại sản phẩm đúc, định hình
Phù hợp với các loại nguyên liệu như EPS EPP, EPE